Opis

UniTemp C jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez normy DIN EN ISO 3107 i specyfikację ADA/ANSI No. 30.